Zaterdag 18 maart hebben we met leden, ouders, leiding en de boswachter, Gerjan van Boven, ons terrein aan de Strokelweg een voorjaars schoonmaakbeurt gegeven. Om 10 uur werd iedereen verwelkomt met koffie, thee, limonade en wat lekkers. Daarna is de groep in tweeën gedeeld en is de boswachter met 1 groep over het terrein gegaan om iets te vertellen over het bosonderhoud. De ander groep is begonnen met het opruimen van al het zwerfvuil en het ophogen met takken van afscheiding met de weg. Na de drinkpauze hebben we de groepen omgedraaid. Ook hebben we de berm van de Strokelweg schoongemaakt van zwerfvuil. Na een heerlijke lunch is iedereen weer voldaan naar huis gegaan. We willen iedereen bedanken die deze dag hebben meegeholpen.